Mieszkańcy

Wieś liczy 217 mieszkańców (dane z USC w Gródku z 29 grudnia 2006 r.). Położona jest na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, nad rzeką Supraśl.
We wsi Załuki znajdowała się baza maszyn i chlewnie PGR – do 2000 część mieszkańców zatrudniona była w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Waliłach.
Większość mieszkańców wsi to rolnicy. Również wielu czynnych zawodowo dojeżdża do pracy w Białymstoku, Gródku, a także prowadzą własną działalność gospodarczą (najbardziej popularne są firmy związane z surowcem drzewnym, takie jak: tartaki, firmy zajmujące się wyrębem drewna, stolarką itp.). Część mieszkańców jest zatrudniona w leśnictwie, w Nadleśnictwach Waliły, Żednia i Supraśl.
Mieszkańcy wsi trudnią się również zbiorem ziół i runa leśnego.
Załuczanie są w większości wyznania prawosławnego. W użyciu jest jeszcze gwara białoruska, mieszkańcy o swoim języku mówią „tutejszy”, mówić w gwarze załuckiej to mówić „pa naszemu”
800px-Podlaskie_-_Grodek_-_Załuki_-_droga

Struktura wiekowa
(stan na 29 grudnia 2006 r., wg danych USC w Gródku)
do 12 roku życia – 41 osób,
13-15 lat – 10 osób,
16-17 lat – 8 osób,
18 lat – 7 osoby,
19-60 – kobiety – 55 osób,
19-65 lat – mężczyźni – 59 osób,
powyżej 60 roku życia – kobiety – 27 osoby,
powyżej 65 roku życia – mężczyźni – 10 osób.
Ponad 52% społeczności Załuk to osoby poniżej 40 roku życia.