Stowarzyszenie kontakt


Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie „Załuki nad Supraślą”

Załuki 5, 16-040 Gródek

Tel.: 85 718 44 02

E-mail: i_koronkiewicz@o2.pl